El C.B. Farners disposa de la figura de psicòloga esportiva, amb la titulació corresponent i també amb la fitxa federativa. L’Anna Güell és la persona que cobrirà aquesta figura. Per qui no la conegui és ex-jugadora del club, sempre ha estat molt vinculada amb el club, i des dels últims anys, és membre de la junta directiva.

Aquesta figura s’incorpora amb un projecte al darrere, el qual s’anomena V de Valors, B de Bàsquet. Aquest projecte neix de la Direcció Esportiva del Club de Bàsquet Farners després de fer una anàlisi introspectiva on es va valorar la possibilitat de fer canvis per tal de millorar i créixer com a club. Amb això, es va considerar oportú la creació d’aquest projecte, basat en l’educació en valors, a través del qual es pugui mostrar a les famílies com és el treball, quina és la finalitat i els objectius que ens mouen, i alhora, donar una pauta més ferma i estructurada del que vol dir formar part d’aquest club.

Per nosaltres la gran prioritat, més enllà dels resultats quantitatius, és ensenyar als/les nostres jugadors/es, actituds i habilitats que afavoreixin el desenvolupament i l’autonomia en altres àrees de la seva vida personal, que adoptin una visió crítica d’allò que veuen i que els faci créixer com a persones.

Així doncs, amb aquest projecte volem donar més professionalitat al club, aconseguint que aquest creixi en la qualitat del servei, posant en ressò que darrere del club hi ha una estructura sòlida i treballada que pretén donar resposta a les necessitats dels equips del club, jugadors i jugadores de la zona i les seves famílies.

A més, volem aconseguir que sigui també la guia per als entrenadors i entrenadores del club en el disseny de les seves temporades, facilitant-los d’aquesta manera la direcció de les seves tasques, en resposta als objectius, i valors que marca el club.

A mode de resum, V de Valors B de Bàsquet, es basa en un projecte d’educació en valors en el qual s’han escollit 7 valors que identifiquen el nostre club, a través d’una acció participativa amb representació de la junta directiva, famílies, entrenadors/es i jugadors/es. Aquests valors es treballaran amb dinàmiques mensuals en els equips que estan dins les categories Pre-mini fins a Infantil, amb l’objectiu que a mesura que es vagi consolidant el projecte també es vagi incrementant les categories d’intervenció.

La finalitat d’aquestes intervencions mensuals, principalment es vol aconseguir un increment de la cohesió d’equip, detectar certes dinàmiques d’equip que poden afectar el rendiment d’aquest, i a la vegada, interioritzar els valors escollits com a marca de club.

Us podeu baixar el PDF on està el projecte extens per si en voleu saber més.

Qualsevol dubte que tingueu us podeu posar en contacte amb l’Anna a través del correu electrònic psicologa@cbfarners.com.